20 Rajd Warmiński

20 Rajd Warmiński - Program


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
08 czerwca 2017r. – czwartek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
21 czerwca 2017 do godz. 24.00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
21 czerwca 2017r. – środa

OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU BK 1
23 czerwca 2017r. – piątek, godz. 18:00
Miejsce: Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu - Olsztyn, MANOR Hotel,
ul. Kanarkowa 47, Internet: www.rajdwarminski.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
23 czerwca 2017r. – piątek do 12:00

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Miejsce: Biuro Rajdu - Olsztyn, MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47
24 czerwca 2017r. – sobota od godz. 06:00 do godz. 10:00
(alternatywnie) 23 czerwca 2017r. – piątek od godz. 19:00 do godz. 21:00

ODBIÓR DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Biuro Rajdu - Olsztyn, MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47
24 czerwca 2017r. – sobota od godz. 06:00 do godz. 10:00
(alternatywnie) 23 czerwca 2017r. – piątek od godz. 19:00 do godz. 21:00

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
24 czerwca 2017r. – sobota od godz. 07:00 do 12:00 (załącznik nr 2)

BADANIE KONTROLNE BK 1
24 czerwca 2017r. – sobota od godz. 14:00 – 16:00, wg harmonogramu
Olsztyn – MIR-WIT TOYOTA Olsztyn ul. Obrońców Tobruku 11

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
24 czerwca 2017r. – sobota, godz. 21:00
Biuro Rajdu - Olsztyn, MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
24 czerwca 2017r. – sobota, godz. 21:45 – Oficjalna tablica ogłoszeń
Miejsce: Biuro Rajdu - Olsztyn, MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47
Internet: www.rajdwarminski.pl

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
25 czerwca 2017r. - niedziela wjazd od godz. 06:00

START RAJDU
25 czerwca 2017r. – niedziela, godz. 08:30 ( wg listy startowej ) z Parku
Serwisowego w Olsztynie, MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47

NIEOFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy w Biurze Rajdu
– MANOR Hotel, ul. Kanarkowa 47– 25 czerwca 2017r. niedziela, godz. 14:50

CEREMONIA METY
25 czerwca 2017r. – niedziela, godz. 15:00 (czas prowizoryczny) – Olsztyn,
Plaża Miejska w Olsztynie ul. Kapitańska 23